Terapia/coaching/superwizja

Home » Oferta » Terapia/coaching/superwizja

I Coaching:

 • To nie terapia, ani nie diagnozowanie czy leczenie. 
 • To forma wsparcia i towarzyszenia w rozwoju i wprowadzaniu zmian w życie, a tym samym w poszukiwaniu najlepszych dla klienta/ki rozwiązań. 
 • To spotkanie, w którym Ja i Ty jesteśmy partnerami/kami. Ja jestem ekspertką od procesu, a Ty od swojego życia.
 • Koncentrujemy się na celu i działaniu. Po to, żebyś osiągał/a dobrostan i pełnię życia, czuł/a się spełniony/a i doświadczał/a zmiany. To wzrost świadomości, bycie w Feeling!
 • Coaching zaczyna się wtedy, kiedy pojawia się u Ciebie pytanie. Może dotyczyć życia osobistego jak i zawodowego.
 • W coachingu nie koncentrujemy się na problemie czy przeszłości, a na rozwiązaniu czyli przyszłości, wierząc że wszystkie odpowiedzi są w Tobie!
 • Opracowałam i przeprowadziłam kilkanaście kursów „SZUC – Szkoły Umiejętności Coachingowych” /48-64 godzin/. Dzięki nim wiele osób, które pracują z innymi ludźmi (w tym z dziećmi), poszerzyło swoje kompetencje o narzędzia coachingowe.
 • Zajmuję się coachingiem skoncentrowanym na rozwiązaniach. Co to dokładnie? Możesz obejrzeć w filmie, w którym wystąpiłam w 2013r, a który w ramach projektu Atomy w sieci, nagrało Stowarzyszenie Elbląg Europa : https://www.youtube.com/watch?v=MaZZ5wvVdMM
 • Potrzebujesz coachingu? Zapraszam Cię do spotkania z Samym/Samą sobą w moim towarzystwie

II Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach:

 • TSR (ang. solution focused brief therapy) należy do jednego z szesnastu współczesnych wiodących systemów psychoterapeutycznych. Został stworzony przez Steva de Shazer’a oraz Insoo Kim Berg w Brief Family Therapy Center w Millwauke (USA).
 • TSR koncentruje się na osiągnięciu określonego przez klienta celu, a nie analizie problemu czy deficytów, które uświadomiły mu potrzebę szukania wsparcia.
 • Zgodnie z ideą TSR, wierzę, że każdy z Nas jest ekspertem od swojego życia, zarówno od jego problemów jak i ich rozwiązań, a także, że każdy klient/ka posiada wystarczające zasoby, aby zmaterializować obraz swojej preferowanej przyszłości. 
 • W TSR budujemy rozwiązania! Ty je budujesz, będąc w swoim Feeling! Terapia jest krótkoterminowa, ale powoduje decydujące zmiany w życiu.
 • Widzę Cię nie tylko przez pryzmat tematu/problemu, z którym do mnie przychodzisz, ale przez pryzmat Twoich mocnych stron, talentów i zasobów oraz Twojej osobistej historii.
 • Stwarzam przestrzeń na osobistą refleksję i głośną rozmowę z Samym Sobą, w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze Feeling! 
 • Najważniejsze zasady TSR, którymi kieruję się w pracy to:

Jeśli coś DZIAŁA – rób tego więcej
Jeśli coś nie działa, nie rób tego więcej. RÓB COŚ INNEGO
Jeśli coś się NIE ZEPSUŁO – NIE NAPRAWIAJ tego

NIE KOMPLIKUJ – życie jest naprawdę proste!

 • To Ty ostatecznie rozstrzygasz, czego potrzebujesz i co jest Ci pomocne. TSR podpowiada, aby nie komplikować sytuacji i zaczynać od najprostszych rozwiązań. Co Ty na to?  
 • Podejście to sprawdza się w pracy z klientami doświadczającymi różnych problemów, np. przemocy, depresji, uzależnień, zaburzeń odżywiania, konfliktów małżeńskich, stanów lękowych itp. Model TSR znajduje coraz większe zastosowanie w szeroko rozumianej pomocy psychologicznej, edukacyjnej,  wychowawczej, socjalnej czy zarządzaniu zasobami ludzkimi.
 • Pracuje z jednostkami, jak i z grupami. Sesje TSR są w trybie on-line, szkolenia z zakresu TSR – on-line lub stacjonarnie
 • Korzystam z superwizji w Centrum Rozwiązań w Toruniu prowadzonym przez prof. Jacka Szczepkowskiego

III Superwizja

 • Tam, gdzie ludzie pracują z ludźmi, pojawiają się zawsze emocje, bardzo często różne perspektywy i potrzeby, a nierzadko wyzwania czy trudności. Superwizja to spotkanie specjalistów, którego celem jest stworzenie miejsca do refleksji, aby uczestnicy/czki mogli w bezpiecznej atmosferze przyjrzeć się swojej pracy z podopiecznymi, wychowankami, klientami, a także współpracy w swoim zespole. 
 • To przestrzeń, by zauważyć własne reakcje i zastanowić się, co jeszcze można zrobić w swojej pracy, by efekty były zadawalające. 
 • Superwizja wpływa na zwiększenie samoświadomości. Wspiera w komunikacji i dostrzeżeniu szerszej perspektywy.
 • Daje możliwość wsłuchania się we własne odczucia, pobycie w Feeling!
 • Swoim doświadczeniem, obiektywnym spojrzeniem pomagam grupie i jednostkom, znaleźć odpowiedzi na pytania związane z dalszą pracą.
 • Prowadzę superwizje dla kadry Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Świetlice socjoterapeutycznych i środowiskowych, organizacji socjalnych, edukacyjnych, społecznych itp.
 • Praca stacjonarna lub w trybie on-line