Szkolenia/kursy

Home » Oferta » Szkolenia/kursy

Szkolenia:

  • Szkolę z szeroko pojętej psychoedukacji, rozwoju osobistego i kompetencji społecznych.  Pomagam wypracować i udrożnić kanały komunikacji zespołom i organizacjom. 
  • Wspieram grupy w skutecznej współpracy, zarządzaniu, motywowaniu. 
  • Pomagam radzić sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym oraz skuteczniej zarządzać swoim czasem. 
  • Pomagam firmom wytyczać sobie kolejne cele i ścieżki do ich realizacji. 
  • Od lat realizuję autorskie kursy dla nauczycieli i nauczycielek poszerzające ich kompetencje wychowawcze, psychologiczne, coachingowe. Zajmuję się aktywną edukacją i wspieram szkoły w korzystaniu z takich technik i metod. 
  • Towarzyszę organizacjom pozarządowym w świadomej pracy na rzecz dobra wspólnego, aktywizowaniu lokalnych środowisk, angażowaniu ludzi do działania. 

Moje szkolenia to aktywna praca. Nie pokażę ci setek slajdów, ani nie wygłoszę wykładu. Zaproszę Cię natomiast do wspólnego poszukiwania odpowiedzi, doświadczania i reflektowania. Moje szkolenia są o Feeling!  Łączę je z rozwojem osobistym, bo wierzę, że wszystkie odpowiedzi są w Nas. Co ty na to? Czuję, że to będzie inspirujące spotkanie.