Jak pracuję?

Home » Jak pracuję?

Praca z ludźmi to moja pasja.  Zapraszam Cię do mojego świata edukacji, rozwoju i samoświadomości. Pracuję z ludźmi holistycznie, skupiając się na postawach, kompetencjach i emocjach. Łączę podejścia i nurty. Feeling – jest zawsze! 

Korzystam z rozmaitych narzędzi, by uczestnicy i uczestniczki bazując na własnym potencjale, dochodzili do wniosków poszerzających postrzeganie i ukazujących nowe perspektywy i pomysły. 

Współpracuje z biznesem, oświatą, NGO i instytucjami samorządowymi. Wspieram kobiety organizując dedykowane im treningi, szkolenia, wyprawy rozwojowe. Prowadzę również superwizje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych i organizacji pracujących z ludźmi. 

Psychoedukacja, kompetencje interpersonalne i społeczne, umiejętności specjalistyczne, HR, wypalenie zawodowe, kursy rozwojowe – to tematy, którymi zajmuję się od wielu lat. Sala szkoleniowa to mój żywioł, a każde spotkanie z grupą uczy mnie i rozwija.

W 2005 roku stworzyłam i przez 16 lat współprowadziłam ośrodek alternatywnej edukacji i rozwoju – Miejsce Inicjatyw Pozytywnych w Kaczym Bagnie. Ta szkoła życia oraz laboratorium zachowań i relacji ludzkich, skłoniły mnie do szukania dalej i głębiej. 

Coaching pozwala mi wspierać ludzi w kreowaniu przyszłości. Jesteśmy partnerami w tej podróży, gdyż nie potrzebujesz nauczycielki. Towarzyszę Ci w dotarciu do własnych zasobów i potencjału, które niczym trampolina wybijają Cię ku nowemu. Jeśli coś nie działa, szukamy czegoś nowego. Po co komplikować? Życie jest naprawdę proste. 

Wspólnie uczymy się odwagi, miłości do siebie, kontaktu z sercem. Dbamy o to co metafizyczne, by przyjemniej nam było w materialnym świecie. Wzrost duchowy to wzrost świadomości, czujesz to, gdy jesteś w Feeling. 

Możesz spotkać się ze mną na sali szkoleniowej, przed komputerem, na macie do jogi i na wyprawie żeglarskiej lub vancamperowej. Podróże są moją wielką miłością i łącze je z pasją do pracy z ludźmi.